AMB

A l’estand de l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) trobareu informació sobre els serveis de bus metropolità, el bicibox, el nou servei de bici elèctrica compartida i molts altres serveis de l’AMB que impulsa per promoure el canvi d’hàbits.

En el stand de la AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) encontraréis información sobre los servicio de bus metropolità, el bicibox, el nuevo servicio de bici eléctrica compartida y muchos otros servicios de la AMB que impulsa para promover el cambio de hábitos.