ATM

A l’estand de l’ATM s’explicarà a la ciutadania que és el pdM (Pla Director de Mobilitat). L’objectiu és que el ciutadà participi en l’elaboració del pdM. També es realitzarà una activitat dirigida als infants per tal de reflexionar sobre la mobilitat contextualitzant una activitat quotidiana com és l’accés a l’escola.

En el stand de la ATM se explicará a la ciudadania que es el pdM (Plan Director de Movilidad). El objetivo es que el ciudadano participe en la elaboración del pdM. También se realizará una actividad dirigida a los niños por tal de reflexionar sobre la movilidad contextualizando una actividad cotidiana como es el acceso a la escuela.