AMB

A la l’estand de l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) trobareu informació sobre els serveis de bus metropolità, el bicibox, el nou servei de bici elèctrica compartida i molts altres serveis de l’AMB que impulsa per promoure el canvi d’hàbits.