ATM

A  l’estand de l’ATM s’explicarà a la ciutadania que és el pdM (Pla Director de Mobilitat). L’objectiu és que el ciutadà participi en l’elaboració del pdM. També es realitzarà una activitat dirigida als infants per tal de reflexionar sobre la mobilitat contextualitzant una activitat quotidiana com és l’accés a l’escola.