APEC Centre de formació de conductors

Passa per l’estand d’APEC Centre de formació de conductors i prova el seu simulador de bolcat, una activitat de conscienciació i sensibilització envers l’ús del cinturó de seguretat a l’automòbil.

Important: En el cas dels menors d’edat, faran l’activitat acompanyats d’una persona adulta que se’n faci responsable. Per a qüestions de seguretat no es deixarà participar a l’activitat a les persones que tinguin una alçada inferior a 1,35m.

 

Pasa por el stand de APEC Centro de formación de conductores y prueba su simulador de volcado, una actividad de concienciación y sensibilización hacia el uso del cinturón de seguridad en el vehículo.

Importante: En el caso de los menores de edad, harán la actividad acompañados de una persona adulta que se haga responsable. Para cuestiones de seguridad, no se dejará participar a la actividad a las personas que tengan una altura inferior a 1,35m.