Conductors Solidaris de Catalunya

“Diferents però iguals”, això és el que ens ajudaran a entendre “Conductors solidaris de Catalunya” amb les activitats que proposen a la seva carpa.

“Diferentes pero iguales”, eso es lo que nos ayudarán a entender “Conductors solidaris de Catalunya” con las actividades que proponen en su carpa.