TMB

Transports Metropolitans de Barcelona porta part de les seves darreres incorporacions de vehícles híbrids i elèctrics.

Transports Metropolitans de Barcelona lleva parte de sus últimas incorporaciones de vehículos híbridos y eléctricos.